Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
a) Objednáním zakázkové výroby nábytku z dřevěných palet kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami prodejce Paletový ateliér a že byl seznámem s možností odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
2. Uzavření kupní smlouvy
a) Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím a jejím následným potvrzením prodejcem.
b) Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.
c) Vlastnosti výrobku, zboží jsou dohodnuty ústně, telefonicky či elektronickou poštou.
d) O odeslání výrobku, zboží je kupující informován telefonicky či elektronickou poštou.
3. Odstoupení od kupní smlouvy
a) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí výrobku, zboží.
b) Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy zaniká u výrobků, které byly upraveny dle jeho přání, či zhotoveny výhradně pro jeho osobu.
c) Před vrácením výrobku, zboží je kupující povinen informovat o tomto kroku prodávajícího telefonicky či elektronickou poštou.
d) Výrobek, Zboží musí být vráceno nepoužité, nepoškozené, bez jakýchkoli vad a musí být vhodně zabaleno.
e) Náklady na vrácení výrobku, zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.
f) Zpětná platba za vrácený výrobek, zboží bude provedena prodejcem do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.
4. Reklamace
a) Při výskytu vady může prodávající poskytnout slevu z kupní ceny či výměnu výrobku, zboží.
b) Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a v tomto případě tak reklamaci není možno uplatnit.
5. Dodací podmínky
a) Platbu za objednané zboží poukáže kupující na účet prodejce v českých korunách.
b) Prodávající zboží odešle do tří týdnů od přijetí platby, nebylo-li v předchozí komunikaci s kupujícím uvedeno jinak.
c) Zboží je odesíláno přepravní společností či převzato osobně.
6. Ochrana osobních údajů
a) Prodávající stvrzuje, že osobní údaje kupujícího jsou použity pouze pro jeho interní potřebu s kupní smlouvou spojenou.