Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Objednáním zakázkové výroby nábytku z dřevěných palet kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami prodejce Paletový ateliér a že byl seznámem s možností odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

2. Uzavření kupní smlouvy
a) Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím a jejím následným potvrzením prodejcem.
b) Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.
c) Vlastnosti výrobku, zboží jsou dohodnuty ústně, telefonicky či elektronickou poštou.
d) O odeslání výrobku, zboží je kupující informován telefonicky či elektronickou poštou.

3. Odstoupení od kupní smlouvy
a) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí výrobku, zboží.
b) Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy zaniká u výrobků, které byly upraveny dle jeho přání, či zhotoveny výhradně pro jeho osobu.
c) Před vrácením výrobku, zboží je kupující povinen informovat o tomto kroku prodávajícího telefonicky či elektronickou poštou.
d) Výrobek, Zboží musí být vráceno nepoužité, nepoškozené, bez jakýchkoli vad a musí být vhodně zabaleno.
e) Náklady na vrácení výrobku, zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.
f) Zpětná platba za vrácený výrobek, zboží bude provedena prodejcem do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.

4. Reklamace
a) Při výskytu vady může prodávající poskytnout slevu z kupní ceny či výměnu výrobku, zboží.
b) Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a v tomto případě tak reklamaci není možno uplatnit.
5. Dodací podmínky
a) Platbu za objednané zboží poukáže kupující na účet prodejce v českých korunách.
b) Prodávající zboží odešle do tří týdnů od přijetí platby, nebylo-li v předchozí komunikaci s kupujícím uvedeno jinak.
c) Zboží je odesíláno přepravní společností či převzato osobně.
6. Ochrana osobních údajů
a) Prodávající stvrzuje, že osobní údaje kupujícího jsou použity pouze pro jeho interní potřebu s kupní smlouvou spojenou.

7. Návod k použití:ávod k použití a údržbě

Nábytek je vyroben z dřevěných palet a paletových přířezů pro průmyslové využití, tepelně ošetřených. Je zachován industriální vzhled.

Sedací nábytek, botník, postel apod. je určen pouze k sezení, ležení, nelze ho zatěžovat jinak např. stoupáním, klečením, houpáním, odkládáním těžkých předmětů apod. Tyto činnosti mohou zapříčinit poškození výrobku s možným úrazem. 

Stoly slouží pouze ke stolování. Nelze je jakkoli jinak zatěžovat např pokládáním nevhodných předmětů (horkých hrnců, předmětů s hrubým povrchem atd), stoupáním, klečením, houpáním, odkládáním těžkých předmětů apod. Tyto činnosti mohou zapříčinit poškození výrobku s možným úrazem. 

Police a regály z palety, zahrádky z palety je třeba pevně spojit/připevnit se zemí nebo ke zdi a zabránit tak jejich převržení.

Změny textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady dřeva u paletového nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Dřevěné palety a paletové přířezy mají svá specifika (nerovnoměrný povrch, mohou nést stopy použití pilařské a stojní techniky apod.). Tato specifika nejsou závadou, ale znakem nevšednosti,originality a ojedinělosti tohoto typu nábytku.

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních 60 dnech užívání výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené živostnosti a celkové pevnosti.

Nábytek z palet, který je broušený, není hoblovaný a jeho povrch může být na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Tyto odchylky nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva.  Doporučujeme broušený nábytek ošetřit barvou, lazurou nebo lakem/olejem vhodným k ošetření dřeva dle návodu.  Mezi jednotlivým nátěry i po finálním nátěru doporučujeme nábytek přebrousit jemným smirkovým papírem.

U nábytku ošetřeném barvou, lazurou nebo lakem/olejem může během výroby dřevo absorbovat barvu, lazuru nebo lak nerovnoměrně, a proto může být povrch na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Drobné barevné odchylky nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Nábytek doporučujeme pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ošetřit povrch novým nánosem barvy, lazury nebo laku. Nátěr je vhodné po prvním roce užívání obnovit, následující roky dle potřeby. Při obnově a ošetřování natřených povrchů se řiďte pokyny uvedenými výrobcem barvy, lazury nebo laku a postupujte dle návodu. Před obnovou a ošetřením natřeného povrchu poškozené místo přebrousíte stejnoměrný tlakem jemným brusným papírem ve směru vláken dřeva. Brusný prach z povrchu je potřeba dobře odstanit. Pak naneste barvu, lazuru nebo lak dle návodu výrobce barvy.

Prach na nábytku je vhodné odstranit pomocí vysavače a jemně zvlhčeným hadříkem na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Při větším znečištění používejte čistící prostředky určené pro dřevěný nábytek a řiďte se přesně návodem k použití. Rozlité tekutiny ihned z povrchu odsajte pomocí textilní nebo papírové utěrky, tak abyste tekutinu po povrchu zbytečně nerozmazávali. Poté povrch setřete dobře vyždímaným hadříkem ve směru vláken dřeva a ihned vytřete dosucha. Větší znečištění rovněž nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte a povrch setřete stejný postupem. 

Pokud nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za případné škody vzniklé nešetrným zacházením s výrobkem.

 

 

Paletový atel