Stylový nábytek z palet již od roku 2015

Informační memorandum

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Ing. Hana Doležalová, IČ 01804006, se sídlem Havlíčkova 1030, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou (dále jen „Správce“), telefonní číslo: 604 927 033, e-mail: paletovyatelier@email.cz, provozovatelka:

 • Paletového ateliéru na adrese Areál pily Grešlovské Mýto, Blížkovice 323, 671 55 Blížkovice;
 • Internetových stránek www.paletovyatelier.cz;

Vás tímto informuje, že v rámci její podnikatelské činnosti může docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to dle níže uvedených podmínek.

 

2. KOHO OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

Správce zpracovává osobní údaje těchto osob:

 • Zákazníci a potenciální zákazníci;
 • Dodavatelé;
 • Pronajímatel.

 

3 JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

O uvedených osobách Správce zpracovává pouze následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení (případně firma a IČ);
 • Fakturační/doručovací adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Email;
 • Číslo bankovního účtu;
 • Datum narození (pronajímatel).

 

4.Z JAKÉHO DŮVODU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

 • Vyřízení objednávky;
 • Poskytování služby a plnění smlouvy;
 • Plnění právních povinností uložených Správci zákonem, zejména v oblasti účetnictví.

 

5.KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně Správcem. K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i třetí osoby, partneři Správce, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni partneři Správce jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly Vaše údaje Správcem zpřístupněny.

 

Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou zejména:

 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek;
 • Orgány veřejné moci a další příjemci, je-li to právní povinností Správce, např. na základě zákona či rozhodnutí orgánu veřejné moci.

 

6. CO JSOU SOUBORY COOKIES A JAKÉ DRUHY COOKIES SPRÁVCE POUŽÍVÁ?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedl. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Správce nepoužívá cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovaných údajů.

Soubory cookies Správce používá pouze pro správné zobrazení stránky, k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce či k ochraně vašich dat (tzv. technické cookies, ke kterým není třeba Vašeho souhlasu).

 

7. JAK DLOUHO JSOU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje Správce zpracovává po celou dobu využívání jeho služeb, po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu, kterou pro jejich zpracování stanoví zákon. Po uplynutí těchto dob Správce osobní údaje zlikviduje.

 

8. DLE JAKÝCH TITULŮ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě:

 • Poskytnutí služby (plnění smlouvy uzavřené s Vámi);
 • Splnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy);
 • Nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce (např. vymáhání pohledávky).

 

9. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Veškeré osobní údaje, které Správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobní údajů. Z tohoto důvodu provádí Správce pravidelné kontroly systému a přijatých technických a organizačních opatřeních.

 

10. JAK A KDY MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODVOLAT?

Pokud by bylo zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: paletovyatelier@email.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

11. JSEM POVINEN POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje poskytuje Správci dobrovolně. Pro poskytnutí služby jsou však některé osobní údaje nutné a bez nich není možné poskytnout služby či uzavřít smlouvu.

 

12. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu;
 • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány;
 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány;
 • právo na opravu těchto osobních údajů;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracovávání;
 • právo na přenos osobních údajů k jinému správci;
 • právo vznést námitku proti zpracovávání;
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. CO ZNAMENÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že čas od času dostanete od Správce nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, Správce již nebude Vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

 

14. JAK MŮŽETE SPRÁVCE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů kontaktujte Správce na e-mailovou adresu paletovyatelier@email.cz nebo na adresu provozovny Areál pily Grešlovské Mýto, Blížkovice 323, 671 55 Blížkovice.

 

V této souvislosti by Vás chtěl Správce upozornit, že může chtít, abyste mu vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, aby si mohl ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

 

Ing. Hana Doležalová

 

Kontakt

Ing. Hana Doležalová

paletovyatelier@email.cz

Areál pily Grešlové Mýto
Blížkovice 323
671 55

+420604927033
Otevírací doba: po předchozí tel. dohodě nebo emailem, zpravidla od 9:00 do 14:30

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode